Monday, May 04, 2009

Ayat- Ayat AL-QURAN

"Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang maha penyayang itu (ialah) orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka" QS Al Furqaan:64

No comments: