Tuesday, June 02, 2009

Ayat- Ayat Al Qur'an

"kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukanNya dengan apa yang tidakkuketahui?" QS AL MU'MIN :42

No comments: